แนะนำ ครูของเรา

คุณน้อง

คุณน้อง

การเข้าเรียน Facilitator Programme ทำให้สามารถนำเนื้อหามาช่วยกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการนำเด็กๆทำ workshop และดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นเด็กๆสร้างผลงานออกมา ในแบบที่เขาต้องการ นั่นคือเขาได้ใช้ทักษะของ 21st Century ไปเรียบร้อยแล้ว