GENIUS SCHOOL

เรียนรู้ ลงลึก เข้าใจภายในเด็กแต่ละคน

มุ่งสู่ความสนใจและลงลึกในการทำความเข้าใจเด็กแต่ละคน เพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนที่ตรงตามความสนใจของเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคน ได้อย่างเหมาะสม และ เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กมากที่สุด

ทัก LINE เพื่อรับแบบทดสอบอัจฉริยะ ฟรี!

GENIUS PROGRAMS

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของครู พ่อแม่ (ครูคนแรกของลูก) โค้ชที่มีหัวใจเป็นครู
เพื่อเป็นครูให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21 หรือโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทีมครูให้เป็นโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
เรียนรู้ -> พัฒนา -> สร้างรายได้ ไปพร้อมๆกัน กับ Community ของ Genius Shcool Thailand

เสียงตอบรับจากผู้ปกครอง

ได้รู้วิธีที่จะทำให้เด็กค้นพบตัวตนที่ชัดเจน และการสอนที่แตกต่าง สามารถเข้าใจเด็ก เข้าใจความต้องการพวกเขาได้ เพื่อให้เด็กเรียนอย่างสนุก และสร้างอนาคตจากสิ่งที่รัก สิ่งที่ใช่

นิตตี้ ปณิชา โอฬารริกสุภัค | Founder Grow Up Kids

คลาสนี้ทำให้นัทมีความมั่นคงทางอารมณ์ มั่งคั่งในคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ชีวิตมีความสุขได้ทุกวันจากการเป็นตัวเอง ได้ช่วยให้เด็ก ๆ เห็นอัจฉริยะของเขา

นัท สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์ | Founder Enlighten Genius School

ได้เป็นครูที่เป็นตัวเอง รู้วิธีการสื่อสารกับนักเรียน และแนวทางในการแนะนำให้ชีวิตนักเรียนเติบโตขึ้นตามแนวทางที่เลือกเอง ผู้ปกครองชอบมากที่ Leap Above มีพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ

ฟ้า พอเพ็ญ | Founder Leap Above

ศาสตร์ Talent Dynamics มันเวิร์คมาก ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้เด็ก ๆ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความตระหนักรู้ในตัวเองและคนอื่นมากขึ้น ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ที่ดีมากๆ

เวย์ เวสารัช โทณผลิน | Educator

คลาสนี้ทำให้เรารู้ทั้งวิธีการ Mindset และวิธีปฏิบัติเลยว่า เราจะกลับไปเป็นเพื่อนกับลูกได้อย่างไง สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกทำอย่างไรบ้าง เพราะเราคือผู้ที่มีอายุงานในการเป็นเพื่อนมากที่สุด

พ่อณณณ์ | นักเรียนคลาสเปลี่ยนพ่อแม่เป็นเพื่อนลูก

การเป็นเพื่อนกับลูกนั้นสำคัญ ลูกจะกล้าพูดคุยกับเราทุกเรื่อง ถ้าเราไม่ได้เป็นพื้นที่สำคัญให้กับลูก ลูกก็จะไปหาคนอื่นที่ไม่ใช่คนในบ้าน คลาสนี้ทำให้เราได้มุมมองและวิธีปลดล็อคหลายอย่าง

แม่ปุ๋ม | นักเรียนคลาสเปลี่ยนพ่อแม่เป็นเพื่อนลูก


OUR GENIUS SCHOOLS COMMUNITY

ด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่ของผู้ก่อตั้ง การเปลี่ยนแปลงการศึกษา ไม่ใช่การแค่หน้าที่ของส่วนกลางเท่านั้น แต่คือหน้าที่ของคนไทยทุกคน การเปลี่ยนแปลงเกิดจากผู้ที่มีฝันร่วมกัน มารวมตัวกันเป็นพัน เป็นหมื่นคนทั่วประเทศ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำสิ่งเดิมเล็กๆในหน้าที่ตัวเองอย่างแข็งขัน อย่างจริงจังในทุกๆวัน
เป้าหมาย 100 โรงเรียนใน 59 จังหวัดทั่วประเทศ (อ่านต่อ) ->

คำถามที่พบบ่อย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์